Vi informerer

Vi informerer

Velkommen inn!

Vi håper at våre nye nettsider vil inneholde informasjon som kan hjelpe deg som trenger dette i forbindelse med dødsfall, eller til deg som har spørsmål relatert til gravferd.

Videre har sidene fått ett etterlengtet "ansiktløft" og fremstår forhåpentligvis som mer innbydende enn tidligere.

Døden mystifiseres ofte - men vi som jobber nært inntil og opplever den i det daglige er opptatt av åpenhet og transparenthet rundt dette emnet.

Som du vil se er også dødsannonser tilgjengelig på våre nettsider fra og med nå.

Dette betyr at ved å oppsøke våre sider vil du ha oversikten over alle dødsfall vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå betjener.

Tidene forandres, og i 2014 følte vi at tiden var moden for å kunne tilby også dette.

Vi håper at dette er en tjeneste som verdsettes. Vi vet at etterspørselen etter slik informasjon har vært stor!

Bestilling av blomster er nå også en praktisk og enkel mulighet gjennom våre nettsider.

- Velkommen inn!

Kontakt Oss
x